ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรรัตน์ หาญจริง
ชื่อเรื่อง การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตามการรับรู้ ของวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน โรงพยาบาลดอกคำใต้
หัวเรื่อง คนติดยาเสพติด -- พะเยา;แอมฟิตะมิน;ยาเสพติตกับเยาวชน -- พะเยา;โรงพยาบาลดอกคำใต้;Dissertations, academic -- nursing;Social support;Amphetamine
จำนวนหน้า ญ, 64 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546