ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิษณุ สุภศร
ชื่อเรื่อง การรับรู้การตรวจสุขภาพประจำปีของประชาชนในตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี = Perception of annual health examination among people in Khok Chan Subdistrict Trakan Phuet Phon District Ubon Ratchatani Province
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Public Health;Physical examination -- Ubon Ratchatani Province. Trakan Phuet Phon District;บริการตรวจสุขภาพ;การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- อุบลราชธานี;พฤติกรรมสุขภาพ -- ตระการพืชผล (อุบลราชธานี);ตระการพืชผล (อุบลราชธานี) -- ภาวะสุขภาพ
จำนวนหน้า 69 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546