ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรภฎา เข็มสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง การประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท = Evaluation of the administrative perfromance outcomes in Primary Care Unit in sapphaya District, Chainat Province
หัวเรื่อง ศูนย์สุขภาพชุมชน -- สรรพยา (ชัยนาท);เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- สรรพยา (ชัยนาท);บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน;ทัศนคติต่ออนามัย -- สรรพยา (ชัยนาท);Dissertations, academic -- Public health;Primary health care -- Chainat Province Supphaya District;Evaluation studies -- Chainat Province Supphaya District
จำนวนหน้า ฏ, 108 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [109]-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546