ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มธุรดา ม่วงมัน
ชื่อเรื่อง ปัจจัยด้านสถานการณ์ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ = Situational factors, health promoting behaviors among health personnel of community hospitals in Nakhon Sawan province
หัวเรื่อง สุขภาพ;การส่งเสริมสุขภาพ -- นครสวรรค์;โรงพยาบาลชุมชน -- นครสวรรค์;พยาบาล -- นครสวรรค์;พฤติกรรมสุขภาพ -- นครสวรรค์;Dissertations, academic -- nursing;Health behavior;Health promotion;Health manpower
จำนวนหน้า ฎ, 89 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546