ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผาสุข แก้วเจริญตา
ชื่อเรื่อง ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of home cardiac rehabilitation on peak oxygen uptake and quality of life among persons with coronary artery disease
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;Rehabilitation;Oxygen;Quality of life;Coronary disease;หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค;หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- ผู้ป่วย;หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- การพยาบาล;หัวใจ -- โรค;ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
จำนวนหน้า ฏ, 131 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546