ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nattawat Utthangkorn
ชื่อเรื่อง Use of metacognitive strategies to promote English writing ability of second year students, Payap University, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง Payap University -- Students;English language -- Writing -- Ability testing;Writing -- Ability testing
จำนวนหน้า xi, 152 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2003
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Thesis (Master of Education in Teaching English as a Foreign Language) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 68-72
ภาษา English
ปีการศึกษา 2003