ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นรินทร์ สังขสุทธิ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไธโอคาร์บอนซิลาโตของนิเกิล (II) = Spectroscopic studies of thiocarboxylatonickel (II) complexes
หัวเรื่อง สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย;การวิเคราะห์สเปกตรัม;ไธโอคาร์บอกซิลาโต;นิเกิล
จำนวนหน้า 106 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2523