ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผ่องศรี สิทธิวิรัชธรรม
ชื่อเรื่อง การสร้างวิถีทางคลินิกของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดเต้านมอย่างถอนรากแบบดัดแปลงในโรงพยาบาลพิจิตร
หัวเรื่อง โรงพยาบาลพิจิตร;เต้านม -- มะเร็ง;เต้านม -- ศัลยกรรม;ผู้ป่วย -- การดูแล -- พิจิตร;Dissertations, academic -- nursing;Critical pathways;Mastectomy
จำนวนหน้า ฎ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84 - 92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545