ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิศุทธิ์ ดารารัตน์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุไนโตรเจนในดินปืนโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน = Determination of nitrogen in gunpower by neutron activation analysis
หัวเรื่อง ธาตุ -- การวิเคราะห์;ดินปืน -- วิจัย;ไนโตรเจน -- การวิเคราะห์;นิวตรอน แอคติเวชัน
จำนวนหน้า 100 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2522