ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สำรวย รังสินธุ์
ชื่อเรื่อง ไอออนไนเซชันแชมเบอร์ ชนิดบรรจุกาซอาร์กอนโปรเปน เพื่อตรวจสอบปริมาณรังสี ในบริเวณที่มีนิวตรอนและแกมมาผสมอยู่
หัวเรื่อง ไอออนไนเซชันแชมเบอร์;เครื่องวัดรังสี -- การทดลอง;นิวตรอน;รังสีแกมมา;อาร์กอนโปรเปน
จำนวนหน้า 78 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2528