ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sukolrat Boonyayatra
ชื่อเรื่อง Factors affecting raw milk quality in Chiang Mai-Lamphun Province
หัวเรื่อง Milk -- Quality;Milk -- Microbiology -- Thailand, Northern;Milk as food -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า xvi, 87 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2003
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Thesis (Master of Science in Health Sciences) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [67]-76
ภาษา English
ปีการศึกษา 2003