ฐานข้อมูล CMU e-Research
ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-Research CMU e-Theses CMU e-Research : Search
คำสืบค้น  ชื่อเรื่อง   ผู้แต่ง 
คณะ/สถาบัน/ศูนย์
 ทุกฟิลด์   หัวเรื่อง    ปี
แสดงรายการ

+ วิธีการสืบค้น :
 • คำสืบค้น สามารถแบ่งด้วยช่องว่าง (" ") ตัวอย่างเช่น: โปรตีน น้ำ
 • กำหนดฟิลด์สำหรับสืบค้น ตัวอย่างเช่น: ชื่อเรื่อง,ผู้แต่ง,หัวเรื่อง หรือ ปี

  คู่มือการใช้งานระบบ VPN

  ติดต่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944531 โทรสาร 053-222766

  Copyright 2003 Chiang Mai University Library. All rights reserved
  Contact us :e-researches@lib.cmu.ac.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชม