นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ

          นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 

ยกเว้น

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดภายใน วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2565

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดภายใน วันที่ 21 มีนาคม 2565
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ กำหนดภายใน วันที่ 4 เมษายน 2565

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ กำหนดภายใน วันที่ 4 เมษายน 2565ใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ โปรดเผื่อเวลาให้หนังสือส่งถึงภายใน วันที่ 7 มีนาคม 2565
โทร. 0 5394 4513 ชำระผ่าน QR Line Official: lin.ee/FDbk1exQ หรือ Inbox Facebook: https://m.me/librarycmu

แกลลอรี่

นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ
  26 มกราคม 2565, 16.39 น.