ห้องสมุดกลางขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) ขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
กรณีห้องสมุดกลางปิดพื้นที่ให้บริการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  • หนังสือห้องสมุดกลางที่มีกำหนดคืน ระหว่างวันที่ 16  - 28 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับการขยายกำหนดคืนเป็น วันที่ 7 ธันวาคม 2564
  • ยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด (เฉพาะหนังสือห้องสมุดกลาง) ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2564

แกลลอรี่

ห้องสมุดกลางขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
  29 พฤศจิกายน 2564, 11.20 น.