สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 

สรุปผลโหวต จากจำนวนผู้ทำการโหวต 71 คน

ลำดับ หัวข้อ ผลโหวต
1 ความชัดเจนของเนื้อหา
 
มากที่สุด   (25) 24.27%
มาก   (25) 24.27%
ปานกลาง   (15) 14.56%
น้อย   (1) 0.97%
น้อยสุด   (37) 35.92%
2 รูปแบบการนำเสนอ
 
มากที่สุด   (27) 28.42%
มาก   (23) 24.21%
ปานกลาง   (15) 15.79%
น้อย   (1) 1.05%
น้อยสุด   (29) 30.53%
3 การนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย
 
มากที่สุด   (29) 33.33%
มาก   (24) 27.59%
ปานกลาง   (13) 14.94%
น้อย   (0) 0.00%
น้อยสุด   (21) 24.14%
4 ความง่ายของการใช้งาน
 
มากที่สุด   (38) 48.10%
มาก   (24) 30.38%
ปานกลาง   (0) 0.00%
น้อย   (0) 0.00%
น้อยสุด   (17) 21.52%
5 ความพึงพอใจโดยรวม
 
มากที่สุด   (58) 81.69%
มาก   (4) 5.63%
ปานกลาง   (0) 0.00%
น้อย   (0) 0.00%
น้อยสุด   (9) 12.68%
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved