สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 

 

แบบสำรวจความคิดเห็นในการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อ คำถาม ความเห็นด้วยของคุณ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด
1 ความชัดเจนของเนื้อหา
2 รูปแบบการนำเสนอ
3 การนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย
4 ความง่ายของการใช้งาน
5 ความพึงพอใจโดยรวม

Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved