สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Writing Report > คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ || โครงร่างการวิจัย || เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการ || การอ้างอิงทางบรรณานุกรม || โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม
 

        คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์

         บริการสนับสนุนการผลิตผลทางวิชาการ / วิทยานิพนธ์ เป็นบริการที่มุ่งหมายให้มีการใช้ทรัพยากรที่ห้องสมุดจัดหามาให้บริการอย่างคุ้มค่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษาบัณฑิต ซึ่งต้องผ่านการผลิตผลงานวิชาการ อันจะเป็นการแสดงคุณภาพในการเรียนการสอนในศาสตร์แขนงต่าง ๆ

       
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved