สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
1442144214421442
 
 
Home > Subject Guides > Health Sciences > Odontology and Oral Pathology=ทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก
สาขา : Odontology and Oral Pathology=ทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก
Book
Clinical oral physiology
  - Clinical oral physiology
Illustrated dental embryology, histology, and anatomy
  - Illustrated dental embryology, histology, and anatomy
Oral medicine
  - Oral medicine
Oral pathology : clinical pathologic correlations
  - Oral pathology : clinical pathologic correlations
Orofacial pain : guidelines for assessment, diagnosis, and management
  - Orofacial pain : guidelines for assessment, diagnosis, and management
>> more...
Journals
Journal of Oral Pathology & Medicine
  - Journal of Oral Pathology & Medicine
Molecular Oral Microbiology
  - Molecular Oral Microbiology
Oral Medicine & Pathology
  - Oral Medicine & Pathology
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodontics
  - Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodontics
e-Theses (no data)
Free trial database
freetrial database 1
Free database / other (no data)
e-book
Dental Pathology A Practical Introduction
  - Dental Pathology A Practical Introduction
e-book NetLibrary
  - e-book NetLibrary
e-Journals
Journal of Oral Pathology and Medicine
  - Journal of Oral Pathology and Medicine
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodontics
  - Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodontics
Electronic Databases
reference database1
In-house databases (no data)
Related link
Oral Pathology Image Database
  - Oral Pathology Image Database
Oral Pathology Laboratory
  - Oral Pathology Laboratory
Oral Pathology Review Images
  - Oral Pathology Review Images
OralPath
  - OralPath
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ จันทร์คำ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
โทร : 053-945071
email : jiraporn@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางชมพูนุช บุญญวรรณ
สังกัด : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
โทร : 053-945206
email : chompoonuch@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ ขุนแก้ว
สังกัด : ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โทร : 053-427238
email : tippawan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายนภดล ปันติ๊บ
สังกัด : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
โทร : 053-944434
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวประกายดาว ศรีโมรา
สังกัด : ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
โทร : 053-895031
email : psrimora@chiangmai.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเพียงขอบฟ้า อินทร์สัน
สังกัด : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
โทร : 053-945204
email : peangkobfah@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรำไพ ชื่นมนุษย์
สังกัด : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
โทร : 053-946215
email : rchuenma@mail.med.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวศุภวรรณ เอ้าประมงค์
สังกัด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
โทร : 053-944327
email : supawanh@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสดศรี กันทะอินทร์
สังกัด : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
โทร : 053-944433
email : sodsri@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved