สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
1272127212721272
 
 
Home > Subject Guides > Health Sciences > กายวิภาคศาสตร์
สาขา : กายวิภาคศาสตร์
Book
Anatomy
  - Anatomy
Journals
Acta Cytologica : The Journal of Clinical Cytology
  - Acta Cytologica : The Journal of Clinical Cytology
Anatomical Record: Discoveries Through Integrative Anatomy
  - Anatomical Record: Discoveries Through Integrative Anatomy
Cell
  - Cell
Clinical Anatomy
  - Clinical Anatomy
Current Opinion in Cell Biology
  - Current Opinion in Cell Biology
>> more...
e-Theses (no data)
>> more...
Free trial database
freetrial database 1
Free database / other
Karger Medical and Scientific Publishers
  - Karger Medical and Scientific Publishers
e-book
Anatomy
  - A Text Atlas of Nail Disorders: Techniques in Investigation and Diagnosis
  - Atlas of the Human Skull
  - Clinical Neuroanatomy
  - Development of the Cardiac Conduction System
  - Sex Differences in Lateralization in the Animal Brain
e-Journals
Advances in Anatomic Pathology
  - Advances in Anatomic Pathology
Aging Cell (Wiley InterScience)
  - Aging Cell (Wiley InterScience)
Anatomical Science International(Wiley InterScience)
  - Anatomical Science International(Wiley InterScience)
Anatomischer Anzeiger
  - Anatomischer Anzeiger
Anatomy and Embryology
  - Anatomy and Embryology
>> more...
Electronic Databases
reference database1
In-house databases
Medical Clippings
  - Medical Clippings
Medical E-Book Index
  - Medical E-Book Index
MJI : Suandok e-Journals Link
  - MJI : Suandok e-Journals Link
Published Research Database
  - Published Research Database
Union List of Medical Journals
  - Union List of Medical Journals
Related link
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ จันทร์คำ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
โทร : 053-945071
email : jiraporn@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางชมพูนุช บุญญวรรณ
สังกัด : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
โทร : 053-945206
email : chompoonuch@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ ขุนแก้ว
สังกัด : ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โทร : 053-427238
email : tippawan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายนภดล ปันติ๊บ
สังกัด : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
โทร : 053-944434
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวประกายดาว ศรีโมรา
สังกัด : ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
โทร : 053-895031
email : psrimora@chiangmai.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเพียงขอบฟ้า อินทร์สัน
สังกัด : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
โทร : 053-945204
email : peangkobfah@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรำไพ ชื่นมนุษย์
สังกัด : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
โทร : 053-946215
email : rchuenma@mail.med.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวศุภวรรณ เอ้าประมงค์
สังกัด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
โทร : 053-944327
email : supawanh@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสดศรี กันทะอินทร์
สังกัด : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
โทร : 053-944433
email : sodsri@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved