สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Quick Reference
Quick Reference
Quick Reference
.
            Quick Reference คือการรวบรวมแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญใน Internet ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยทำรายการเชื่อมโยง (Link) ไปยัง Web Site ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญได้แก่
      
 
Biography
Dictionaries
Directories
Encyclopedias
Environment and Energy
JOURNAL ABBREVIATION
Patents
Population & Statistics
Scholarships and Research Organizations
Standards
Year Books
เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์)
 
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved