สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Services > บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service)
บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service) English Form || Thai Form
 

        บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service)

         บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service) หรือ D.D. เป็นบริการส่งเอกสารที่ยืม - คืน หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม - คืนด้วยตนเอง เพียงแต่กรอก แบบฟอร์ม และรอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ท่านจะได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ บริการยืม - คืน หนังสือ โทรศัพท์ 0-5394-4513

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved