สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Biology=ชีววิทยา
สาขา : Biology=ชีววิทยา
Book
Biodiversity
  - Biodiversity
biology
  - biology
cell biology
  - cell biology
Plant Physiology
  - Plant Physiology
Plant toxin
  - Plant toxin
>> more...
Journals
Biochemical and biophysical research communications
  - Biochemical and biophysical research communications
Chiangmai journal of science
  - Chiangmai journal of science
Ground water
  - Ground water
Journal of Sedimentary Research
  - Journal of Sedimentary Research
วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม
  - วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม
>> more...
e-Theses
biology
  - biology
Exploratory investigation on the microbiological quality of Dim Sum sold in Chiang Mai, Thailand = การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของขนมจีบหมูที่จำหน่ายในเชียงใหม่ ประเทศไทย
  - Exploratory investigation on the microbiological quality of Dim Sum sold in Chiang Mai, Thailand = การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของขนมจีบหมูที่จำหน่ายในเชียงใหม่ ประเทศไทย
ชีววิทยา
  - ชีววิทยา
>> more...
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other
FlyBase
  - FlyBase
e-book
A Dictionary of Zoology
  - A Dictionary of Zoology
Agricultural Biodiversity in Smallholder Farms of East Africa
  - Agricultural Biodiversity in Smallholder Farms of East Africa
Amphibian Metamorphosis: From Morphology to Molecular Biology
  - Amphibian Metamorphosis: From Morphology to Molecular Biology
Australian Mammals: Biology and Captive Management
  - Australian Mammals: Biology and Captive Management
Australian Mammals: Biology and Captive Management
  - Australian Mammals: Biology and Captive Management
>> more...
e-Journals
Biodiversity
  - Biodiversity
Biology
  - Biology
cell biology
  - cell biology
Genetic
  - Genetic
Plant Morphology
  - Plant Morphology
>> more...
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases
ฐานข้อมูลแฟ้มสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
  - ฐานข้อมูลแฟ้มสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ฐานข้อมูลวารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ฐานข้อมูลวารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Related link
about.com : Biology
  - about.com : Biology
All the top Zoology news
  - All the top Zoology news
Biology-Online.org
  - Biology-Online.org
BIOTEC
  - BIOTEC
botany for kids: Plant Taxonomy ::: อนุกรมวิธานพืช
  - botany for kids: Plant Taxonomy ::: อนุกรมวิธานพืช
>> more...
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved