สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Geology = ธรณีวิทยา
สาขา : Geology = ธรณีวิทยา
Book
Geology = ธรณีวิทยา
  - ธรณีวิทยา = Geology
  - ธรณีวิทยาโครงสร้าง = Structural geology
  - ธรณีวิทยาโครงสร้างของประเทศไทย
  - ธรณีวิทยาทั่วไป = General geology
  - ธรณีวิทยาเบื้องต้น
Journals
Geology = ธรณีวิทยา
  - Chemical Geology
  - Environmental Geology
  - Geology
  - Marine and Petroleum Geology
  - The Journal of Geology
e-Theses
Geology = ธรณีวิทยา
  - Geology of chromite deposits at Ban Ngom Tham Tambon Tha Faek Amphoe Tha Pla Changwat Uttaradit
  - Hydrogeology of Bang Khla Royal Development Project, Chachoengsao Province = อุทกธรณีวิทยาของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  - การศึกษาภาวะการเกิดและธรณีเคมีของแหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Mineralograph and geochemistry of Lead-Zinc deposits in northwestern Thailand
  - การศึกษาสภาวะการเกิด โครงสร้างทางธรณีวิทยาและธรณีเคมีของแหล่งแร่ทังสะเตน แม่ลามา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  - ธรณีวิทยาและแหล่งแร่บริเวณเขาสามหมื่น จังหวัดเพชรบูรณ์และนครสวรรค์
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
Geology = ธรณีวิทยา
  - Foundations of Engineering Geology
  - Geology: A Self-teaching Guide
  - Great Jobs for Geology Majors
  - Prejudices Which Have Retarded the Progress of Geology
e-Journals
Geology = ธรณีวิทยา
  - Engineering Geology
  - International Journal of Coal Geology
  - Journal of Structural Geology
  - Marine and Petroleum Geology
  - Marine Geology
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved