สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Databases > Electronic Databases > U
Databases
   
By title   |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  G  |  H  |  I  |  J  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  E  |  

UpToDate คือ ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย บทความทางคลินิกในสาขาเฉพาะทาง 16 สาขาวิชา รวมประมาณ 8,000 บทความ รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชากว่า 300 คน ให้บริการตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมา บทความประกอบด้วย ส่วนเนื้อหา (Content) และหมายเลขเอกสารอ้างอิง ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารนั้นๆ ได้ทันที โดยอาจจะพบบทความฉบับเต็มหรือฉบับย่อ ตามลักษณะที่มีของฐานข้อมูลที่ลิงค์ไป 
1 Record(s) : Page(s) > (1)

หมายเหตุ : คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PDF
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ไฟล์ PowerPoint
  (L) คือ รายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
  (S) คือ รายชื่อวารสารแยกตามสาขาวิชา
  คือ คู่มือการติดตั้งฐานขัอมูล
สถานภาพของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved