สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : การทำแผนที่ความพรุนของแหล่งสแนปเปอร์แอ่งกิปส์แลนด์...
 
 

วิทิต เจริญสุข.  (2550).  การทำแผนที่ความพรุนของแหล่งสแนปเปอร์แอ่งกิปส์แลนด์ รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดยการวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนสองมิติและการหยั่งธรณีหลุมเจาะ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  98 หน้า.  ภาพประกอบ.  (Th 553.28 W825P) 

           วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนที่ค่าความพรุนโดยใช้ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนและข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะโดยใช้ข้อมูลเคลื่อนสะเทือน 2 มิติ จำนวนสี่ ชุดและข้อมูลการหยั่งหลุมเจาะสี่ชุด ของแหล่งสแนปเปอร์แอ่งกิปส์แลนด์ รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของ  Hampson-Russell® โปรแกรมSTRATA® สร้างการผกผันอิมพีแดนซ์ทางคลื่นเสียงผ่านวิธีการ model-base inversion กระบวนการการทำนายค่าความพรุนใชโปรแกรมสำเร็จรูป EMERGE®

            แผนที่ค่าความพรุนสามารถเผยให้เห็นค่าความพรุนตลอดภาพตัดขวางของข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนในพื้นที่ที่ศึกษา และแสดงการวางตัวของการเปลี่ยนแปลงค่าความพรุนที่ซับซ้อนของชั้นหินกักเก็บไฮโดรคาร์บอนได้อย่างชัดเจน  เป็นประโยชน์ต่อการแปลความใต้ผิวดินและสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาแหล่งไฮโดรคาร์บอนได้


   
วันที่ประกาศ : 29 กันยายน 2552
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved