สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Quick Reference > เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์)
เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์)
Biography | Dictionaries | Directories | Encyclopedias | Environment and Energy | JOURNAL ABBREVIATION | Patents | Population & Statistics | Scholarships and Research Organizations | Standards | Year Books | เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์) | 

Bing Translator ให้บริการแปลภาษาทางออนไลน์ฟรี สามารถแปลความหมายของข้อความหรือแปลความหมายของ Webpage ได้
Yahoo! Babel Fish ให้บริการแปลภาษาทางออนไลน์ฟรี สามารถเลือกแปลความหมายของข้อความ หรือแปลความหมายของ Webpage ได้
Google แปลภาษา ให้บริการแปลภาษาออนไลน์ฟรี สามารถแปลความหมายของข้อความ แปลความหมายของ Webpage และแปลความหมายของเอกสารที่อัปโหลดไปได้ รองรับการแปลระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่น ๆ และยังมีเมนูที่ใช้งานพร้อมกัน 2 ทาง คือแปลภาษาและค้นหาคำ ๆ นั้นในเว็บไซต์ได้
LEXiTRON & Parsit เป็นเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติที่ให้บริการแปลความหมายทางออนไลน์ฟรี (ลงทะเบียนเข้าใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) สามารถแปลความหมายของข้อความ หรือแปลความหมายของ Webpage จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้
nice translator ให้บริการแปลความหมายของข้อความทางออนไลน์ฟรี สามารถเลือกให้แสดงการแปลความหมายได้หลายภาษาพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังมีภาษาไทยให้เลือกด้วย
FRENGLY.com ให้บริการแปลภาษาทางออนไลน์ฟรี สามารถเลือกแปลข้อความภาษาต่าง ๆ ได้หลายภาษา รวมทั้งยังมีภาษาไทยให้เลือกด้วย
jollo ให้บริการแปลภาษาทางออนไลน์ฟรี สามารถแปลข้อความจากภาษาต่าง ๆ ได้ รวมถึงภาษาไทย และยังแสดงผลการแปลจากหลาย ๆ ค่ายมาไว้ด้วยกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเลือกหมวดหมู่ของการแปลได้
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved