สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Quick Reference > Dictionaries
|| พจนานุกรม || พจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || พจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ || พจนานุกรมทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Biography | Dictionaries | Directories | Encyclopedias | Environment and Energy | JOURNAL ABBREVIATION | Patents | Population & Statistics | Scholarships and Research Organizations | Standards | Year Books | เครื่องมือแปลภาษา (ออนไลน์) | 

พจนานุกรม กลับขึ้นด้านบน
AllWords.com พจนานุกรมภาษาอังกฤษที่สามารถค้นหาความหมาย คำนิยามของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถแปลคำศัพท์เป็นภาษาดัช ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปนได้อีกด้วย
AOL พจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และอธิบายการกำเนิดของของคำศัพท์ พร้อมทั้งสามารถฟังวิธีการออกเสียงของคำได้
AskOxford.com เป็นพจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการในถ้อยคำจากกวีได้อีกด้วย
Cambridge Dictionaries online Cambridge Dictionaries online โดย Cambridge University Press สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งยังมีพจนานุกรมประเภทต่าง ๆ ของ Cambridge ให้เลือกค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้
Cyberdict Dictionary Online Cyberdict Dictionary Online เป็นพจนานุกรมที่สามารถแปลคำศัพท์ภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย มีวิธีการอ่าน พร้อมทั้งมีตัวอย่างของการนำไปใช้ในประโยค
Dictionary Link เป็นพจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมาย คำนิยาม ของคำศัพท์พร้อมทั้งสามารถฟังการออกเสียงได้ อีกทั้งยังรวบรวมพจนานุกรมออนไลน์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ พจนานุกรมทางด้านกฎหมาย พจนานุกรมทางด้านธุรกิจ พจนานุกรมสำหรับเด็ก เป็นต้น ให้สามารถเลือกค้นหาความหมายได้
dictionary.com เป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาและรวบรวมความหมายของคำศัพท์ที่ต้องการจากเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์อื่น ๆ และยังสามารถฝึกการออกเสียงได้
Edventures TERM + BROWSER เป็นพจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ โดยมีรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งการยกตัวอย่างของการนำคำศัพท์เหล่านั้นไปใช้
English - Thai Dictionary OnLine อังกฤษ-ไทย พจนานุกรม ออนไลน์ สามารถค้นหาคำ ประโยคได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
Grolier Online Passport Grolier Online Dictionaries สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน อีกทั้งมีพจนานุกรมสำหรับเด็ก และนักเรียน และยังสามารถฟังการออกเสียงของคำศัพท์แต่ละคำได้
hyperdictionary มีพจนานุกรมหลายประเภทให้เลือกค้นหา ทั้งพจนานุกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ พจนานุกรมทางด้านวิดีโอออนไลน์ พจนานุกรมที่แปลความหมายของความฝัน และพจนานุกรมทางการแพทย์ อีกทั้งยังสามารถค้นหาความหมายของคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
Logos Dictionary เป็นพจนานุกรมที่สามารถหาความหมายของคำศัพท์ได้หลายภาษา และยังสามารถฟังวิธีการออกเสียงของคำศัพท์ได้
LONGDO Dict ลองดู เป็นบริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมไทย พจนานุกรมแบบสองภาษาแบบเปิดเสรี โดยอาศัยอินเทอร์เน็ต ขณะนี้มี 4 คู่ภาษา คือ อังกฤษ - ไทย, ญี่ปุ่น - ไทย, เยอรมัน - ไทย, และฝรั่งเศส – ไทย และยังสามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์จากแหล่งอื่น ๆ ได้อีกด้วย
meelink.com พจนานุกรมออนไลน์ เป็นโปรแกรมแปลภาษา คำศัพท์ไทย อังกฤษ สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ที่ต้องการ หรือค้นหาความหมายของคำศัพท์ตามตัวอักษรได้
Merriam-Webster Merriam-Webster สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ ค้นหาคำเหมือน คำในภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ รวมถึงคำศัพท์ทางการแพทย์ และยังสามารถฟังวิธีการออกเสียงของคำศัพท์แต่ละคำได้
OneLook® Dictionary OneLook® Dictionary Search เป็นพจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมายและคำนิยามของคำศัพท์ หรือวลีต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็น search engine ที่สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์หรือวลีเหล่านั้นจากเว็บไซต์พจนานุกรมอื่น ๆ ได้กว่า 900 เว็บไซต์
siamdic.com พจนานุกรมแปลภาษา แปลคำศัพท์ ภาษาไทย อังกฤษ และสามารถเลือกประเภทการค้นหาได้ตามความต้องการ
Thai-language.com Thai-language.com เป็นพจนานุกรมที่ค้นหาความหมายของคำในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งฟังวิธีการออกเสียง มีคำศัพท์ให้สืบค้นมากกว่า 30,000 คำ
The American Heritage The American Heritage เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาความหมาย คำนิยามของคำศัพท์ ได้มากมาย ให้คำอธิบายที่เข้าใจง่าย
The Free Dictionary BY FARLEX THE FREE DICTIONARY เป็นพจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถฟังวิธีการออกเสียงของคำ และยังมีพจนานุกรมทางการแพทย์ กฎหมาย และทางการเงินให้เลือกค้นหาได้ด้วย
Webster's Online Dictionary เป็นพจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมาย คำนิยาม ของคำศัพท์ในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีรูปภาพประกอบ และยังสามารถค้นหาความหมายหรือคำนิยามของคำศัพท์นั้น ๆ จากภาษาอื่นได้
WordReference.com WordReference.com เป็นพจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้หลายภาษา และสามารถฟังการออกเสียงได้ ได้แก่ อังกฤษ-สเปน อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-อิตาลี สเปน-ฝรั่งเศส และสเปน-โปรตุเกส
YourDictionary.com เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่สามารถค้นหาความหมาย คำนิยาม ของคำศัพท์ พร้อมทั้งสามารถฟังการออกเสียง และภายในเว็บไซต์ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พจนานุกรมเฉพาะทางอื่น ๆ และพจนานุกรมภาษาต่างประเทศได้อีกมากมายที่ใช้ทั่วโลก
Credo Reference เป็นฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ มีการแยกประเภทหนังสือตามหัวเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถเลือกค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้จากพจนานุกรมแต่ละเล่ม และยังสามารถค้นหาตามตัวอักษรได้ (ใช้ได้เฉพาะในเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ รับผิดชอบโดยศูนย์สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน ค้นหาคำที่ต้องการทราบความหมาย ค้นหาตามกลุ่มตัวอักษร และยังสามารถค้นหาตามความหมายของคำได้
พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ LEXiTRON พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ LEXiTRON รับผิดชอบโดย งานเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สามารถค้นหาคำศัพท์และข้อมูลต่างๆ ของคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถ Download ทั้งโปรแกรมและข้อมูลไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อใช้งาน LEXiTRON ได้โดยไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ต
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน ศัพท์บัญญัติวิชาการ เป็นโครงการจัดทำฐานข้อมูลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสถานที่ได้รวบรวมข้อมูลศัพท์บัญญัติสาขาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานทั้งหมด เช่น คอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์ ยานยนต์ เป็นต้น
สนุก.คอม พจนานุกรมออนไลน์ ที่สามารถค้นหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่าย ๆ และหลากหลาย ทั้งพจนานุกรมไทย - ไทย อังกฤษ - ไทย ไทย – อังกฤษ อังกฤษ - อังกฤษ ศัพท์คอมพิวเตอร์ คำราชาศัพท์ ตารางธาตุ และศัพท์แสลง
พจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลับขึ้นด้านบน
Dictionary of Cognitive Science พจนานุกรมทางด้านวิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา (Cognitive Science) สามารถค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องโดยเรียงตามตัวอักษร มีคำอธิบายอย่างละเอียด พร้อมทั้งแหล่งอ้างอิงข้อมูล
DICTIONARY OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS เป็นพจนานุกรมที่ใช้ค้นหาคำย่อ และชื่อย่อ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนแผนที่ การสำรวจระยะไกล สามารถค้นหาคำที่ต้องการได้โดยเรียงตามตัวอักษร
geology-dictionary by geology.com geology-dictionary by geology.com พจนานุกรมออนไลน์ทางด้านธรณีวิทยา ให้ความหมายและคำนิยามของคำศัพท์ทางด้านธรณีวิทยา สามารถค้นหาความหมายและคำนิยามได้ตามตัวอักษร
Illustrated Scientific Dictionaries Illustrated Scientific Dictionaries เป็นพจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์ สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์จำแนกตามหมวดหมู่ในแต่ละเรื่องและมีรูปภาพประกอบ สามารถค้นหาได้โดยง่าย
LIFE SCIENCE DICTIONARY PROJECT LIFE SCIENCE DICTIONARY PROJECT เป็นพจนานุกรมทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่สามารถค้นหาความหมายและคำนิยามของคำศัพท์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-อังกฤษ และยังสามารถฟังการออกเสียงได้
TumCivil.com พจนานุกรมทางวิศวกรรมศาสตร์ Engfanatic Club เกิดจากความร่วมมือของคณะอาจารย์ เพื่อนๆ วิศวกรและลูกค้าของทาง TumCivil.com สามารถค้นหาคำศัพท์ต่าง ๆ ทางวิศวกรรมศาสตร์ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พจนานุกรมวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี พจนานุกรมวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (MTEC Materials Science and Technology Dictionary) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ และสามารถเลือกการแสดงความหมายได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือทั้ง 2 ภาษา รวมทั้งมีภาพประกอบ และในบางคำศัพท์ยังสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้
whatis.com พจนานุกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถค้นหาความหมาย คำจำกัดความ เรียงตามตัวอักษร หรือค้นตามหมดหมู่ได้
FOLDOC พจนานุกรมออนไลน์ฟรี ให้ความหมายของคำศัพท์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมโยงไปยังความหมายของคำที่เกี่ยวข้องได้
css.qmul.ac.uk เป็นพจนานุกรมที่เทียบเคียงคำศัพท์ทางด้านคอมพิวเตอร์ระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
พจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลับขึ้นด้านบน
Diabetes Dictionary Diabetes Dictionary โดย National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC) พจนานุกรมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เหมาะสำหรับผู้ป่วย ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วย และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการค้นหาความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และคำศัพท์บางคำสามารถดูรูปภาพประกอบได้
MedicineNet.com เป็นพจนานุกรมทางการแพทย์ที่สามารถค้นหาความหมายและคำนิยามของคำศัพท์ต่าง ๆ ทางการแพทย์จาก MedicineNet.com มากกว่า 10,000 คำศัพท์ ให้คำอธิบายที่เข้าใจง่าย และหากไม่สามารถสะกดคำที่ถูกต้องได้ ยังมีทางเลือกให้ค้นหาตามตัวอักษรได้
MedlinePlus Medical Dictionary โดย U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health เป็นพจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมายของ
Online Medical Dictionary Online Medical Dictionary เป็นพจนานุกรมที่สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์จากหัวเรื่องได้
พจนานุกรมทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลับขึ้นด้านบน
abcNews เป็นเว็บไซต์ที่ให้คำนิยามของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ สามารถดูความหมายของคำศัพท์ได้ตามตัวอักษร
AnosWEB เป็นเว็บไซต์ที่ให้คำนิยามของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้ หรือเลือกดูความหมายของคำศัพท์ตามตัวอักษร
BusinessDictionary.com พจนานุกรมทางด้านธุรกิจ สามารถค้นหาความหมาย คำนิยามของคำศัพท์ หรืออักษรย่อที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ
CNN Money.com Money101 Glossary เป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาความหมาย คำนิยามของคำศัพท์ รวมทั้งอักษรย่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน
ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science ODLIS - Online Dictionary เป็นพจนานุกรมทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สามารถค้นหาความหมาย คำนิยามของคำศัพท์เพื่อช่วยให้การทำงาน การเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
Online Dictionary of the Social Science พจนานุกรมทางด้านสังคมศาสตร์ โดย ICAAP มหาวิทยาลัย Athabasca สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์หรือวลีทางด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา อาชญาวิทยา แคนาดาศึกษา รัฐศาสตร์ และสตรีศึกษา
The Economics Glossary เป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาคำศัพท์ต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถค้นหาคำนิยามของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้
Yahoo Finance Financial Glossary เป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาความหมาย คำนิยามของคำศัพท์ รวมทั้งอักษรย่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน
พลังจิต พจนานุกรมภาษาไทย อังกฤษ และพุทธศาสนา สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ที่ต้องการ พร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบและยังสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำนั้น ๆ ได้
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved