สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > การนัดหมายบรรณารักษ์
บรรณารักษ์พบนักวิจัย
  ชื่อนักวิจัย สังกัด วันที่ติดต่อ ผล หมายเหตุ
Ajaree Rayanakorn สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 มิถุนายน 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
สุดารัตน์ สันทนะ คณะวิทยาศาสตร์ 14 กันยายน 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ
ศิริพร มะโนแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 กรกฏาคม 2558 กำลังดำเนินการ
สาวิตรี บุษบาศรี 1 ธันวาคม 2553 ดำเนินการแล้ว
จุรีพร วงษ์ศรีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 21 พฤศจิกายน 2553 ดำเนินการแล้ว
[ พบทั้งหมด 1508 รายการ] หน้า > 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   (43)   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved