สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Services > บริการฝึกอบรมการใช้สารนิเทศ > Information Seeking from e-Databases
Information Seeking from e-Databases
  วันที่อบรม เวลา จำนวนรับ(คน) จำนวนลงทะเบียน(คน)  
11 พฤศจิกายน 2556 10.00-12.00 น. 30 0 สมัคร
13 พฤศจิกายน 2556 10.00 - 12.00 น. 30 6 สมัคร
15 พฤศจิกายน 2556 13.00 - 15.00 น. 30 17 สมัคร

 
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved