สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
 
 
 
 
  2015 Univ Rank by Subject Areas-ISI Web of Science
  2015 Univ Rank by Subject Areas-Scopus
  TCI ประกาศค่าThai Journal Impact Factors
  กิจกรรมบรรยายเพื่อการตีพิมพ์ผลงาน 27 เม.ย.59
  คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
  นักวิจัยส่งผลงานตีพิมพ์ ได้รับส่วนลด 5-15 %
  มช บอกรับฐานข้อมูลJCR: JournalCitationReports แล้ว
  รายชื่อวารสารที่ปรากฏใน ISI Web of Science
  รายชื่อวารสารที่ปรากฏใน SCOPUS
  สำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานตีพิมพ์ Bealls list 201
  Universities Ranking
  Impact Factor
  Resource for Paper Submit
  CMU Research Monitor

Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved