เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 24

           สำนักหอสมุด กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 9 วัน) เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           โอกาสนี้ สำนักหอสมุดประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

คุณสมบัติ
1. รักงานประชาสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
2. บุคลิกดี รักการอ่าน มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
3. สามารถที่จะปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 (ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายในงาน)

วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/tWScYAQKiMoCkjHl1  
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2561

Share