สำนักหอสมุดร่วมถวายเทียนพรรษาในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

           นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ เลขานุการสำนักหอสมุด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมถวายเทียนพรรษาในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557