ห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม Library Class ประจำเดือนเมษายน 2562

             ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม Library Class ประจำเดือนเมษายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/library/libraryclass/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการห้องสมุดคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร. 0 5393 5206

Share