แจ้งการปิดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Share

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Animal Health and Production Compendium สารานุกรมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคสัตว์

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Crop Protection Compendium สารานุกรมการป้องกันพืช

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Forestry Compendium รวบรวมความรู้ด้านป่าไม้ทั่วโลก

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Aquaculture Compendium สารานุกรมที่ครอบคลุมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การผลิตพืช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CABI วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Horticulture Compendium ความรู้เกี่ยวกับพืชสวน

Share

ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ในงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25

Share

e-Books สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 53 เปิดใช้ได้แล้ว

Share

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

Share

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ในงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25

Share

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25

Share

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MEDx : Impromtu speech , SDGs (การแข่งขันพูดฉับพลันเชิงสร้างสรรค์)

Share

เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25

Share

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 5-6 มกราคม 2562

Share

สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงาน ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2562

Share

สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรม Library Review ประกวดคลิปวีดิโอแนะนำบริการในหอสมุดกลาง

Share

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม 2562

Share

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 26 และ 28 ธันวาคม 2561

Share

Pages