ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

Share

แจ้งการทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักหอสมุด

Share

ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 16

Share

สำนักหอสมุดขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 /2563

Share

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการอบรม LIBRARY CLASS เดือนตุลาคม 2563

Share

สำนักหอสมุดให้บริการ Double A Fast Print

Share

การทาสีผนังภายนอกอาคารสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 6 - 31 ตุลาคม 2563

Share

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

Share

เชิญเข้าร่วมการอบรม How to plan your researcher career เพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัย

Share

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET LIB CLASS ประจำเดือนตุลาคม 2563

Share

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรม Pharmacy Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

Share

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม 30 Minute with Dentistry Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

Share

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล EnerDATA ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานจากทั่วโลก

Share

ปิดให้บริการพื้นที่ชั้น 2 สำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2563

Share

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

Share

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร 2 สำนักหอสมุด

Share

สำนักหอสมุด กลับมาเปิดให้บริการถึง 3 ทุ่ม

Share

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop พุธหรรษา ครั้งที่ 3

Share

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง เสริมสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายให้ถูกต้องเหมาะสมตามวัย

Share

e-Books คู่มือแนะนำสำนักหอสมุด พ.ศ. 2563

Share

Pages