ขอเชิญชมนิทรรศการ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"

Share

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่

Share

สำนักหอสมุด มช. เปิดให้บุคคลทั่วไป​ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์​ การค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี!

Share

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2562

Share

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ขอเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

Share

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม Library Class ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Share

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine ด้านบริหารธุรกิจ

Share

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 2

Share

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้ารวมการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Share

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562

Share

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 2

Share

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562

Share

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562

Share

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล THE ข้อมูลข่าว แมกกาซีนออนไลน์ ข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

Share

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมยืมนานช่วงปิดเทอม

Share

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

Share

สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์

Share

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล CopyLeaks เครื่องมือในการตรวสอบการคัดลอกงานวิจัย

Share

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล World Dissertations Library แหล่งวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

Share

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม Library Class ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

Share

Pages