ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 15

Share

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เปิดให้บริการนอกเวลา วันที่ 19 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2562

Share

งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 26

Share

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy ประจำเดือนกันยายน 2562

Share

สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรม ELSEVIER ONLINE QUIZ 2019 ลุ้นรับของรางวัล

Share

สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz 2019 ลุ้นรับของรางวัล

Share

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562

Share

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งาน Gale eBooks เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0"

Share

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562

Share

สำนักหอสมุดปิดปรับปรุงพื้นที่ให้บริการบริเวณชั้น 2

Share

ห้องสมุดคณะพยาบาลขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Library workshop

Share

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมตอบคำถาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

Share

สำนักหอสมุดให้บริการยืมร่ม

Share

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.เชียงใหม่ และ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าใช้บริการห้องสมุดระหว่างกัน ฟรี

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JGATE บทความวารสารจากฐานข้อมูลต่าง ๆ

Share

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล World Dissertations Library แหล่งวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

Share

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Share

ขอเชิญชมนิทรรศการ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"

Share

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่

Share

สำนักหอสมุด มช. เปิดให้บุคคลทั่วไป​ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์​ การค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี!

Share

Pages