เปิดรับสมัครบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

            สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24
คลิกอ่านรายละเอียด

Share