สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหารจาก Chongqing Nanfang Translators College of SISU สาธารณรัฐประชาชนจีน

            นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล บรรณารักษ์สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหารจาก Chongqing Nanfang Translators College of SISU นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานบริการทรัพยากรสารนิเทศ ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561