บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

             นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร “50 ปี เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตร มช.” ณ โรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560