บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ center for Excellence in Economics : CHUCHAT PETAUMPAI และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่