สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560

            นางชมพูนุช  สราวุเดชา หัวหน้างานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560