สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560

             นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบกองทุน 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560