สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560

             นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องในพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ชั้น 1 (อาคาร 1) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560