สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

             นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนายวสุ ละอองศรี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะการสื่อสารมวลชน เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ณ ด้านอาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560