สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

             สำนักหอสมุด โดยงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 -12 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสงกรานต์ล้านนา นิทรรศการภาพถ่ายสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ในอดีต และการทำตุง 12 ราศี (นักษัตร) ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560