สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "ทำความดี" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

             สำนักหอสมุด โดยฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "ทำความดี" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้มีนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560