ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2561

            ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือน มีนาคม 2561
            ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://goo.gl/1WFzNc  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/w481HB
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : edulibcmu@gmail.com หรือ โทร. 0 5394 4228

Share