ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Agriculture Collection ด้านการเกษตร

             สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Agriculture Collection ฐานข้อมูลด้านการเกษตร ให้ความรู้เชิงลึกต่างๆ ผู้เข้าใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของวารสารกว่า 600 รายการ และจากสำนักพิมพ์ Delmar กว่า 30 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมวิชาเกี่ยวกับการเกษตรอย่างหลากหลายอีกด้วย
             ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Agriculture Collection ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share