ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13

             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการจัดงานฯ ขอเชิญร่วมงาน "Medical Book Day ครั้งที่ 13" ระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00-19.00 น. ณ บริเวณอาคารเรียนรวม ชั้น 1,2 และ Suandok Skywalk คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/library/bookday

Share