ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย Library Class

             ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดังนี้
- Trial search
- Gain data faster by application
- EndNote X8
- Manuscript preparation

            โอกาสนี้ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครลงทะเบียน ได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/library/libraryclass

Share