ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการ "การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์"

             ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์" ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร HB7 ชั้น 3 ห้อง 7301 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 5394 3291-2 หรือ inbox มาที่ https://www.facebook.com/humanlibcmu.fanpage

Share