ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือนสิงหาคม 2561

            ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือนสิงหาคม 2561
            โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://goo.gl/1WFzNc  สามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/w481HB สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5394 4228, 0 5394 4217 หรือ e-mail : edulibcmu@gmail.com

Share